Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Suyunun Faydaları
Kaplpca, sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıkktıkları kaynakların çevresine kurulan hamam görünümündeki tesislere verilen isimdir. İnsan sağlığı açısından yararlı olduğu, bazı hastalıkları iyileştirici özelliği bulunduğu bilinen kaplıcalar, turizm açısından da önem taşırlar.

• Solunum Sistemi Hastalskları

Astma bron?iyal, Aronik bron?it, Alerjik ?st solunum yolu hastal?klar?, Pn?mokonyoz'd?r. Bu t?r hastal?klarda daha ?ok klimaterapi uygulanmaktad?r.

• Cilt Hastal?klar?

Egzema, Akne, Ps?riasis, N?rodermit, Kronik rezid?el ?rtiker.

• Kas- ?skelet Sistemi Hastal?klar?

Dejeneratif eklem hastal?klar?(Kire?lenmeler), Yumu?ak doku romatizmalar?, Baz? inflamatuar romatizmal hastal?klar (?rne?in Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit), Ortopedik giri?imler sonras?, Travmalar sonras?'d?r. Bu t?r hastal?klarda daha ?ok banyo k?rleri uygulanmaktad?r.

• Kalp-Dola??m Sistemi Hastal?klar?

Kompanse kalp yetmezli?i, Fonksiyonel dola??m bozuklu?u, Esansiyel hipertansiyon, Varisler, Periferik arter hastal?klar?, Esansiyel hipontansiyon (?zellikle ortostatik)'d?r. Bu t?r hastal?klarda daha ?ok banyo ve iklim k?rleri uygulanmaktad?r.

• Mide-Ba??rsak- Metabolizma Hastal?klar?

Mide hastal?klar?, ?eker hastal???, Obesite, Gut, Karaci?er-Safra kesesi fonksiyonel yetmezlikleri'dir. Bu t?r hastal?klarda i?me k?rleri ve ?ifal? ?amur a??rl?kl? olarak uygulanmaktad?r.

• B?brek ve ?drar Yolar? Hastal?klar?

Kronik piyelonefrit, Kronik sistit, Kronik prostatit, B?brek ta?lar?, Fonsiyonel yetmezlik. Bu t?r hastal?klarda i?me k?r?, ?ifal? ?amur ve banyo k?r? a??rl?kl? olarak uygulanmaktad?r.

• Kad?n-Do?um Hastal?klar?

Genital organlar?n m?zmin hastal?klar?, Vejetatif over yetmezli?i, Fonksiyonel sterilite (k?s?rl?k), Ameliyatlar sonras? adhezyon profilaksisi, Dismenore, Fluor. Bu t?r hastal?klarda daha ?ok banyo k?r? uygulanmaktad?r.

• N?rolojik Hastal?klar

Merkezi ve periferik kronik inflamatuar hastal?klar, Omurga hastal?klar?, Travmatik lezyonlar, Spastik paraliziler, N?ro ve myopatiler, Vask?ler n?rolojik hastal?klar, inme rehabilitasyonu, N?ro-vejetatif distoni'dir.

Etkin Bir Kapl?ca Tedavisi Nas?l Olmal?d?r?

Etkin bir kapl?ca tedavisi, konu ile ilgili uzman doktorun y?nlendirmesi ve yetkili doktorun g?zetiminde yap?lmal?d?r. Kapl?ca k?r tedavisi yetkili olan doktor taraf?ndan d?zenlenmeli ve takip edilmelidir. Ayr?ca a?a??da belirtilen genel mahiyetteki hususlar tavsiye edilmektedir.
• Banyo suyunun s?cakl??? 34-36 ?C, 36-38 ?C, 40-42 ?C olmal?d?r.
• Banyo say?s? haftada 3-6 g?n aras?nda de?i?ebilir.
• G?nde tek veya iki banyo uygulanabilir.
• Yeterli s?v? deste?i sa?lanmal?d?r.
• K?rde toplam banyo say?s? 15-20 aras?nda olabilir. Banyo k?r?n?n s?resi en az 2, en ?ok 6 hafta s?rer.
• Termal havuz i?inde y?z?lmemeli, fazla hareket etmeden dik veya oturur pozisyonda durulmal?d?r.
• Su i?i egzersiz yap?lacaksa v?cudun ne s?cak ne de so?uk hissetti?i 34-35 ?C veya daha d???k s?cakl?klarda sular kullan?lmal?d?r. Kesinlikle daha s?cak sularda egzersiz yap?lmamal?d?r.
• Ki?i banyodan sonra mutlaka iyice kurulanmal? ve termal konfor ko?ullar?na uygun ?s?t?lm?? (24-25 ?C) bir odada yar?m ile bir saat kadar dinlenmelidir.
• Dinlenmeden sonra ki?i masaj ve egzersize al?nabilir veya sportif aktivitelere kat?labilir.
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.