Ne yapt?n hocam?
Gönderen kozakli - 01 Şubat 2010 07:05
Okul m?d?r?, teneff?slerde sevgilisiyle bir araya gelen Tolga'ya dayak att?. Gururu k?r?lm?? halde eve ko?an gen? internet kablosuyla hayat?na son verdi.
A?r?'da, "Seni Seviyorum" yaz?l? notu ??retmeninin eline ge?ince intihar eden Meryem'in ard?ndan benzer bir olay da Nev?ehir'de ya?and?. Kozakl? Lisesi 3. s?n?f ??rencisi Tolga ?. (18), 2 y?l ?nce ayn? okuldaki Esra G. (17) ile tan??t?.Liseli a??klar?n her teneff?s aras?nda birlikte olmas? ise okul m?d?r? H.S.'yi rahats?z etti. ??retmen ?nce Tolga'y? bir daha sevgilisiyle g?r??memesi konusunda uyard?. Genci s?n?f arkada?lar?n?n g?zleri ?n?nde azarlayan ??retmen, bu yetmezmi? gibi bir de okulun ortas?nda tekme tokat d?vd?. Olay?n ard?ndan gururu incilen Tolga, day?s?n?n evine gitti ve Esra'y? arayarak intihar edece?ini s?yledi.
Haber Metni
Okul m?d?r?, teneff?slerde sevgilisiyle bir araya gelen Tolga'ya dayak att?. Gururu k?r?lm?? halde eve ko?an gen? internet kablosuyla hayat?na son verdi.
A?r?'da, "Seni Seviyorum" yaz?l? notu ??retmeninin eline ge?ince intihar eden Meryem'in ard?ndan benzer bir olay da Nev?ehir'de ya?and?. Kozakl? Lisesi 3. s?n?f ??rencisi Tolga ?. (18), 2 y?l ?nce ayn? okuldaki Esra G. (17) ile tan??t?.Liseli a??klar?n her teneff?s aras?nda birlikte olmas? ise okul m?d?r? H.S.'yi rahats?z etti. ??retmen ?nce Tolga'y? bir daha sevgilisiyle g?r??memesi konusunda uyard?. Genci s?n?f arkada?lar?n?n g?zleri ?n?nde azarlayan ??retmen, bu yetmezmi? gibi bir de okulun ortas?nda tekme tokat d?vd?. Olay?n ard?ndan gururu incilen Tolga, day?s?n?n evine gitti ve Esra'y? arayarak intihar edece?ini s?yledi.
Tela?a kap?lan Esra da durumu hemen Tolga'n?n karde?i Tuna'ya haber verdi. Day?s?n?n evine giden Tuna, kap?n?n kilitli olmas? ?zerine cam? k?rarak i?eri girdi. Ancak art?k ?ok ge?ti. Tolga, internet kablosuyla kendisini asm??t?. Talihsiz gencin cesedi Adli T?p Kurumu'na g?nderilirken, ac?l? baba Tuncay ?., okul m?d?r? H.S. hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulundu.

Kaynak(Takvim Gazetesi)