Kaplıca Suları

NEVŞEHİR
KOZAKLI KAPLICALARI

ULAŞIM, KONAKLAMA VE DİĞER ÖZELLİKLER:

Kozaklı Kaplıcaları; Kayseri – Ankara Karayolunda bulunan Topaklı Beldesine 24 Km. uzaklıkta Kozaklı Belediyesi sınırları içerisindedir. Kaplıcalar şehir merkezine 1 Km. uzaklıktadır. Kaplıca sıcak suları bir fay hattı boyunca muhtelife yerlerden yeryüzüne kaynak halinde ulaşmaktadır. Kaplıca suları doğal ve sondaj çıkışlıdır. Kozaklı Kaplıcaları 40 Litre/saniye akım değerine 32000 kişi/gün banyo kapasitesine sahiptir. Yeni sondaj gereği yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu Kür Merkezinin ihtiyacını karşılamak için açılan yeni kuyudan toplam 90 litre/saniye debili artezyen halinde sıcak su elde edilmiştir.
İlçede bulunan mevcut tesislerin ihtiyacını karşılayan kaynağın sıcaklığı 96 Santigrat Derecedir.SSK’nın ise 93 santigrat derecedir. İlçede Belediyeye ait 52 Yataklı Bir Oteli ile Erkek ve Kadın Havuzları, 24 Adet Hususi Banyosu, 29 Adet Apart Motelleri bulunmaktadır. Kaplıcalar mevkiinde toplam 200 adet apart motelleriyle 1000 yatak kapasiteli özel tesisler, Lüks Restauranları, kafeteryaları ve kantinleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca kaplıcalar etrafında kamping alanları bulunmaktadır.

NEVŞEHİR – KOZAKLI KAPLICA SUYU ANALİZ RAPORU


İYONLAR

 

       Mg/lt

Milivat/lt

%Milivat

 Amonyum

NH4+

0,644

0,0036

0,0199

Lityum

Li+

0,0336

0,0048

0,5265

Sodyum

Na+

332,1990

19,1000

55,8279

Potasyum

K+

6.4085

0.1639

0.9068

Kalsiyum

Ca2+

153.0000

7.6500

42.3234

Magnezyum

Mg2+

0.9900

0.0815

0.4509

Demir

Fe2+

1.0875

0.0389

0.2153

Alüminyum

Al3+

0.2330

0.0065

0.1433

Çinko

Zn2+

0.2130

0.0065

0.0360

TOPLAM

 

394,2280

18,0751

100,000

Klorür

CI-

249.6000

 

 

İyodür

I-

Eser

Eser

Eser

Flüorür

F-

2.0600

0.1085

0.5963

Sülfat

SO4 2-

222.0000

4.6250

25.4192

Hidrofosfat

HPO4 2-

0.9343

0.0095

0.1072

Bikarbonat

HCO3-

390.4000

6.4000

35.1747

Hidroarsenat

HAsO4 2-

0.0717

0.0010

0.0055

Toplam

 

1259.2940

189.949

100.000

Meta borik Asidi

HB02

2.9160

 

 

Mitasilikat Asidi

H2Si3

50.8950

 

 

Toplam Sülfür

H2S

0.0070

 

 

Toplam

 

1313.1220

 

 

Serbest Karbondioksit

167.20 mg/lt
43.5
6.71
16592 Pci/lt

Temperatür

pH

Radon Rn222

Kimyasal Sınıflandırma. Klorürlü (%38.69 Milival), Bikarbonatlı (%35.17 Milival),
Sülfatlı (%25.41 Milival), Sodyumlu (%55.87 Milival), Kalsiyumlu ( %42.32) ve
Radyoaktif (16592 Pci/lt), Florür ( %2.06mg/lt) Mevcuttur.

 

 

KAPLICA TEDAVİSİ:
Kaplıca tedavisinin önemi, çeşitli ilaçların keşfedilip çoğaldığı günümüzde dile değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Öyle ki, son elli yıldan bu yana pek çok devlet kaplıca tedavisini resmi devlet sektörü için kabul etmiş durumdadır. Türkiye ‘de bu kurala uyarak resmi görevli olan hastaları  icabında kaplıcalara yollamakta ve bunların tedavilerini yüklenmektedir.
Kaplıcalar genel olarak romatizma, siyatik, lumbago, kalp ve damar hastalıkları, kan düzeni, idrar zorlukları, ifraz guddeleri bozuklukları, mide barsak hastalıkları, verem, şeker, nefes darlığı kadın hastalıkları gibi pek çok dertlere gerçekten yararlıdır. Ancak her kaplıcanın her hastalığa iyi gelmeyeceğini hatta bazen zararlı olacağı göz önüne alınarak yetkili doktorlardan bilgi almaları zorunludur.
Kaplıca hastanın ayağına gidemeyen bir tedavi sistemidir. Bir hastanın istediği kadar kaplıca suyunu istediği yere getirip bununla tedavi ve görmesine imkan yoktur. Bunun sebebi gayet basittir. Kaplıca sularında bulunan erimiş madenlerin etki yeterliliği ancak topraktan kaynadığı zamanın çerçevesi içindedir.
Aradan biraz vakit geçipte  su soğudumu bu erimiş maden tozlarının terkibi bazen değişip çözülmekte, hele gazları ve radyoaktivite derhal kaybolmakta. Netice: Kaynağından başka yere götürülen kaynak suyu adi suya dönüşmektedir. Ünlü bir Fransız hekimi kaplıca suları canlı sulardır. Yerinden alınıp başka yere götürülürse canlılıkları kalmaz.
Kaplıcalar yalnız hastalıklar veya hasta insanlar için değil, fiziksel olarak sağlam insanlarda faydalanmalıdırlar. Bu sular belli bir takım hastalıkları iyi etmekle kalmayıp görünürde hiçbir arazı olmayan vücutlar içinde sayısız faydalar sağlar. Asabı ve hatta ruhu dinlendirip zindelik ve kuvvet verir.
KAPLICA SULARININ TERKİBİNDE BULUNAN MADDELER
1-Radyo Aktivite nedir:  
Radyo Aktivite; kudret verici “Enerjik” bir ilaçtır. Bir kimya tedavisi değil fizik tedavisidir. Bu müthiş kudret, vücudun hücreleri üzerinde muhtelif tesirlere maliktir. Az miktarda olursa tenbih eder, faaliyetlerini artırır. Çok miktarda olursa felç eder. Kaplıcalarda yalnız birinci tesir görülür. Demek ki, radyo aktivite çıkaran cisimler ile kolit maddeler, yani kudret verici maddeler denilmektedir. Bunların şifalı tesirleri serbest bıraktıkları enerjiden ileri gelir.Radon; aynı zamanda kaplıca sularındaki maddeleri iyonlaştırır. Yani onların atomlarını cüzü fertlerini elektrikle doldurur. Onları birbirinden ayrı tutar. Bu halde olan maddeleri ise, vücut kolay hazmeder. Radyum madeni hemen her yerde bir parça bulunur. Takriben bir milyon ton toprakta bir gram kadardır. Radyum madeni durduğu yerde kendi kendine 2500 – 3000 senede harap olurmuş. Bunun harap olmasından önce enemasyon veya radon denilen kaplıca sularını şifa verici hassayı veren gaz çıkar. Bu gazda takriben 21 günde harap olur ve bundan da Radyum A, Radyum B, Radyum C, Radyum D ismi verilen cisimler çıkar. Radon gazı; Alfa ışığı neşreder. Radyum B,C ve D cisimleri ise hem Alfa hem Beta v hem de Gamma ışıkları neşrederler. Alfa ışığı Helyum atomudur. Beta ışığı elektron ve menfi elektrikle yüklü bir atomdur. Gama ışığı ise şimdiye kadar bilinen en büyük ışınlardan daha hızlı giden bir maddedir. Saniyede 300.000 km. hız yapar. Bu gama ışıkları röntgen ışıklarına benzer. Nüfuz kudretleri röntgen ışıklarından daha fazladır. Radonun harap olmasıyla meydana çıkar. A,B,C cisimlerinin neşrettikleri kudrete (Radyo – Aktivitendüit)  denir.
Kimya yönünden radon atıl bir gazdır. Hiçbir kimyevi terkibe girmez. Suda erir ve en mühim hassı, içine girdiği cisimlerde Radyo – Aktivite neşretmesidir.

RADONUN VÜCUTTA GEÇİRDİĞİ SAFHALAR:

Bu gaz suda erimiş olarak bulunur. Fakat uçucu bir özelliğe sahiptir. Bu sebepten ötürü kaplıca sularında; bu gaz, bol miktarda bulunmaktadır. İnsanın vücudunda; en çok nefes alırken, hava ile beraber girer ve hemen kana karışır. Kana karışma süresi azami onbeş dakikadır... Mache’ nin tecrübelerine göre, bu gazın bulunduğu yerde mesela; üzeri sıkı kapalı kubbeli ve radyoaktivite çıkan bir kaplıcada veya sun’i olarak yapılan emanatorium denilen mahallerdeki bir saat kadar kalan bir kimsede kanda bulunan radon miktarı ile o mahallin havasındaki radon miktarı birbirine eşittir. Radon vücutta harap olur ve Radium A, Radium B, Radium C cisimlerine yerini bırakır. Bunlar sulp cisimlerdir. Bilhassa D, 24 senede harap olur, radonun bir kısmı da girdiği gibi geri çıkar. Nefesle, idrarla sulp radium cisimleri ise dışkı ile dışarı çıkar. Deri yolu ile vücuda girmesi nadirendir

RADYO – AKTİVİTE’NİN İNSANA FAYDALARI

Profesör Pleiy’in kitabına göre faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

 1. Kalbin işlemesine, kuvvet bulmasına faydalıdır.

 2. Vücudun bütün hücrelerinin canlılığını artırır. Onların düzenli çalışmalarını temin eder.

 3. Yaşlıların vücudunda biriken, bir çok hastalığın anası olarak bilinen Asitürik’ü vücuttan atar.

 4. Hormonların faaliyetlerini kamçılar.

 5. Mikropları öldürme özelliği vardır.

 6. Hastalıklara karşı vücudu koruyan Akyuvarları çoğaltır.

 7. Damarları genişletir, kırmızı kan damarı tazyikini düşürür.

 8. İdrar söktürücüdür.

 9. Sinirler üzerine, beyin üzerine tesir ederek teskin edici, ağrı sızı giderici özelliğe sahiptir. Romatizmalarda sızı hastalıklarına iyi gemlisi bundandır.

 10. İltihapları, şişleri giderir. Bu tesir nedeniyle müzmin kadın hastalıkları ve kısırlığa çok iyi gelir.

 11. Deri üzerindeki cansız yaralar (Pleaton) denilen yaraları yok etmekte harika tesir eder.

 12. Karaciğerin çalışmasını düzenler.

KAPLICA SULARINDA BULUNAN KOLLOİTLER

Bazı maddeler bu sularda koloit halindedir. Yani Cüzi fertleri (miçel) denilen şekilde ve menfi elektrikle yüklü ve mütemadiyen titrek hareket edenler sıçrarlar. Buna Brovni hareket denir. Dr. Kopaczewski kaplıcalarda bunların olduğunu tecrübeleri ile ispat etmiştir. Dr. R. Glenard membada ultramikroskopla kolit tanecikleri ve bunların hareketlerini görmüş. Bunlar su içimi ile kana karışır ve asabi sempatinin damarlar içindeki uçlarını tespit ederek şifa veren bir tesir gösterirler. Paris (Su ve İklim Tedavisi Cemiyeti’nin) raporunda da bu konu geniş olarak ispatlanmıştır. Dr. Kopaczewski, kobaylar üzerinde (anafilaksi) hadisesini yaptıktan sonra yani ölüme maruz bıraktıktan sonra, hayvanları kaplıca suyu ile kurtarıyor ve bu hassayı, suyun içindeki demir bileşimine ait kolitlere atfediyor.
Hülasa; kaplıca sularında kolitler vardır ve bunlar, bu suların şifa veren tesirlerinde mühim bir vazife görülür. Kolitleri de radon vücuda girdirir.

KAPLICA SULARININ ZEHİRLERDEN KORUMA ÖZELLİĞİ:

Bu özellik son seneler içinde meydana çıkmıştır. İlk defa Fransa’da Dr. Bllard meydana çıkardı. Kobayların beher 100 gr. Ağırlığına 7 miligram Sülfat Döspartein şırınga edilecek hayvan ölür. Halbuki Billard 10 miligram şırınga ettiği halde hayvanlar ölmemişlerdir. Fakat bu özellik her kaplıca suyunda yoktur. Dr. Violle normal bir su içerisine balık talaşı atmış 24 saat sonra bu suyun içine balık koymuş ve balık ölmüş. Bu suya kaplıca suyu ilave etmişler ve balık yaşamış. Bu koruyucu hassasiyetin hangi maddeye ait olduğunu araştırmışlar ve kalsiyum iyonundan ileri geldiğini ispat etmişler. Bu özellikler Kozaklı Kaplıcaları’nda  mevcuttur.

KAPLICA SULARININ (ANAFİLAKSİ)DEN KORUMA ÖZELLİĞİ:

Anafilaksi Nedir?

Bir tecrübe hayvanına yabancı bir hayvanın kanının suyu veya herhangi bir yabancı başka madde şırınga edilir ve aradan bir müddet geçince gene aynı maddeden az bir miktar dahi olsa tekrar şırınga edilecek olursa hayvan ölür. Profesör Loeper ile Dr. Mougeoty’ye göre insanlarda da kurdeşen, yarım baş ağrısı, bir çeşit nefes darlığı, oynak yerlerin şişlikleri, müzmin seziler, romatizmalar velhasıl (artrizitma) adı altında toplanan hastalıklara hep Anafilaksi   denir.
Son senelerde hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde bazı kaplıca sularının hayvanları anafilaksiden koruduğu ortaya çıkmıştır.
Dr. Leradout şöyle bir deney yapmış; 17 tane tavşana anafilaksi yapmak için beygir kan suyu şırınga etmiş. Sonra kaplıca suyu şırınga etmiş. Netice olarak kaplıca suyu şırınga edilen tavşanlar ölümden kurtulmuş. Şırınga edilmeyenler ise ölmüşlerdir.
DAHA ÇOK SAĞLIKLI YAŞAMAK NASIL MÜMKÜNDÜR

Kaplıcalar bir çok hastalıkları iyi eder. Vücudun zehirlerini dışarı atar. Vücuda zindelik kazandırır. İnsan vücudunun hücreleri nazari olarak ölmezler. Onları öldüren zehirlerdir. Bu zehirler de lüzumundan fazla yiyipte eritemediğimiz fazla azotlu yiyecekler vs.lerdir.Eğer insan kendini zehirlerden korur, vücudundaki biriken zehirleri çıkarmak yolunu bulursa, muhakkak ki, daha fazla yaşar.

RADYO-AKTİVİTELİ KAPLICALAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Bu hususta kendimizden biç bir şey katmadan
İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

A- Doğrudan doğruya sebep üzerine tesir ederek iyi geldiği hastalıklar:

 1. Nikres (Gut) hastalığı ve buna bağlı olarak sinir ve adale sızıları,

 2. Daülbühür (Astım) denilen nefes darlığı hastalığı,

 3. Umumiyet üzerine romatizmalar,

 4. Şeker hastalığı, fazla şişmanlık (Fartısemane),

 5. Lenfatizme, skofül denilen hastalığın hafif ve akciğerdeki gayri yerlerde yaptığı fenalıklar,

 6. Akciğer vereminin, müzmin kan tükürmeyen, ihtidana meyyal olmayan şekiller, veremden ileri gelen adale elemleri, raşitizm denilen kemik hastalığı, veremden ileri gelen (siyatik) yani asabi vereki elemi,

 7. Darüssadef denilen deri hastalığı, ekzemanın bazı şekilleri, ifrazı dahili guddelerinin iltihabı veremi, iç azanın iltihabı veremi, velhasıl; bir büyük kalabalık halinde, bir sene radyo-aktiviteli kaplıcalarla hücum eden verem hastalığının bütün hafif ve müzmin şekilleri, küçük veremliler Radyo-aktivitenin bu tesiri şayanı hayret değildir. Az miktarda radon hücrelerinin nüveleri üzerine münebbih (Kırbaçlayıcı) gibi tesir eder. Onların faaliyetlerini artırır. Bir tavşanın safra kesesinin içine, içinde radyum bulunan bir insan safra taşı konursa bu kesenin iç zarı hücrelerin faaliyete gelip çoğalmaya başladıkları görülür.

B- Vazifevi olarak (yani; uzvun işletmesini ıslah suretiyle) iyi geldiği hastalıklar:
1- Sinir makinesi (cümlei asabiye) hastalıklarından: Nevraljiler  (sinir sızıları nevritler, sinir iltihapları) sebebi beyinden olan yarım kötürümlükleri alt taraf felci sonraki devreleri.
2- Nevrastenikler,
3-Tenasül hislerin cihetinden soğukluk müptelaları tedavinin 5-20 nci günlerine doğru, her hasta tenasül hislerinin çoğaldığı görülmüştür. Asabi kimselerde yorgunluğa karşı mukavemetinin arttığını, hastanın halinin iyileştiğini görmüşlerdir.
4- Deri hastalıkları, kaşıntılı kolayca tahriş edilen şekiller, ekzemalar, psoriyazis, bazı akneler, kaşıntılar (prorigo)’ın muhtelif şekilleri, (nevrodermitler) denilen ve sinir makinesinin bozukluğundan ileri gelen deri hastalıkları, ayaklarda siyah kan damarlarının genişlemesinden ileri gelen yaralar,
5- Cansız yaralar ve harp yaraları, bekayası harp yaralarının zor kapanan şekilleri, fistüllü kemik hastalıkları,
6- Mide, bağırsak hastalıkları. Mide ve bağırsağın sızılı hastalıkları, bu uzuvların teşennüç (kasta büzülme) ile beraber olan hastalıkları, müzmin kalın bağırsak hastalıkları hususuyla, bunun sızılı ve tüşünnüçlü şekilleri, isalla olan şekilleri, bahusus dizanteriden sonra yerleşen müzmin kalın bağırsak iltihabı.
7- Romatizmadan ileri gelmiş ve eskimiş (had devresini geçirmiş) kalbin iç zarının iltihabı ve kalbin dessamlarının hastalıkları, kalp heyecanları, çarpıntıları, kaplıca tedavisi tesiriyle, kalbin hacminin küçüldüğü görülmüştür.
8- Kırmızı kan damarı tazyikinin yüksekliği, asabi ve vazifeyi kalp bozuklukları, siyah kan damarlarının iltihapları ve genişlemeleri,
9- Nefes makinesi hastalıkları, teşennüç şeklinde burun ve arka boğaz hastalıkları, astım denilen nefes darlığı, akciğer zarının yapışmaları, müzmin gırtlak (Hançere) hastalıkları ve nefes boruları iltihapları (Bronşitler),
10- Kadın hastalıkları, rahim içinin müzmin iltihapları, rahim büyümesi ve rahim etrafındaki nesiçlerin yapışması, doğum veya bel soğukluğu neticesi olarak rahim etrafındaki azanın hastalıkları. Bir parça fazlaca ayakta durmak ile veya bir parça yorulmak ile rahimden şikayet eden kadınlar bu sızılar aybaşı sızılarından hariç zamanlarda da (Beyaz Akıntı) olur. Aybaşı görmeyen veya zorlukla gören genç kızlar, kısır genç kadınlar veya liken tarafından müzmin ihtikan olan kadınlar. Liken veya yumurtalıktan ileri gelen nevraljiler yani sinir sızıları.
11- İdrar yolları hastalıkları: Müzmin böbrek iltihapları. Asit üretken ileri gelen böbrek taşları (ürat taşları). Bilhassa Kozaklı Kaplıcaları’nda çok fayda görürler. Sızılı mesane nezleleri için tedavi merkezidir.
12- Kansızlık; Kozaklı Kaplıcaları’nda demir oranı fazla olduğundan kansızlığa bir kat daha iyi gelir.
13- İfrazı, Dahili Guddeli Hastalıkları; Kadınlarda yumurtalık ademi kafiyesi, tıfliyet, aybaşından kesilme vaktinde sinir buhranları, yumurtalıkları çıkarılmış kadınlardaki sinir halleri, erkeklerde hususiye ademi kifayesi ve dolayısıyla tenasül hislerinde soğukluk.

RADYO-AKTİVİTELİ KAPLICALAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELMEZ:

1-Kanser: Çünkü radyumdan çıkan gaz, az miktarda münebbih, çok miktarda ise, felce uğratır, halbuki, kaplıcalarda az miktardadır. Bu sebepten kanseri azdırır. Kanser şüphesi olanlara, kanserden ameliyat olanlara röntgen tedavisiyle iyi olmuş hastalara iyi gelmez.
2- Henüz had şekilde gitmekte olan, ateşli kan tükürmeye hazır olan akciğer veremine iyi gelmez.
3- Nıkrıs (gut) had şekillerine ardı sıra nöbet gelen şekillerine gelmez.
4- Üremi haline, yani kanı idrarla zehirlenme haline girmeye başlamış olan müzmin böbrek hastalıklarına iyi gelmez.
5- Muvanezesi bozulmaya başlamış. Yani ayakları şişmeye başlamış olan kalp hastalıklarına iyi gelmez.

Profesör Chevalier ile arkadaşlarının bir kaplıca hakkındaki yaptıkları araştırmada, bu kaplıca gazlarının radyo-aktiviteden zengin olduğunu ve bu sebepten membaının üzerinde tam ve sıkı kapalı gazları koklamağa mahsus bir yer yapılırsa çok daha iyi olacağı, bu gibi kaplıcaların içinde banyo yapmadan durmak bile, kaplıca tedavisinde mühim rol oynadığını yazarlar.
Kozaklı Kaplıcaları, bu hususta profesörün izah ettiği şekilde radyo-aktivite yönünden zengin bir kaplıcadır.
Yine, profesör ve arkadaşlarının, Paris su ve iklim cemiyetine sundukları bir raporda, yavru farelere suni olarak vitamin vermeyerek kemik hastalığına (raşitik) uğraşmışlar. Sonra bu farelere kaplıca suyu şırınga etmişler ve buharından çıkan gazlara maruz bırakmışlar ve de banyo yaptırmışlar. Sonra hayvanların kemik röntgenini çekmişler. Netice olarak; kaplıca suyu ve hatta gazları bile kemiklerin kireçleşip pekiştiğini ve hayvanların büyümesini temin etmişlerdir.
Dr. Delocroix dahi, radyo –aktivitesi fazla olan kaplıcaların, kemik kırıklarını daha çabuk birbirine kaynatıp iyileştirdiğini bildiriyor.

KOZAKLI KAPLICALARINDA TEDAVİ

Bu kaplıcalardan dört şekilde istifade edilebilir.

 1. Banyo yapmak suretiyle,

 2. Maden Suyu içmek suretiyle,

 3. Gazları teneffüs etmek suretiyle,

 4. Çamur banyosu yapmak suretiyle.

A-Banyo Yapmak Suretiyle:

 1. 15 ile 45 dakikadan fazla kalmamak şartı ile günde 3 (üç) defa banyo yapmak. Tedavi süresi 21-30 banyo olarak tavsiye edilir.

 2. Özel banyolarda, kaplıca sularına soğuk su katılmamalı ve su dinlendirilerek kullanılmalı. Aksine tedaviden netice alınamaz veya tedavi gecikir.

 3. Evvela kubbe altında vücudu banyonun hararetine alıştırmalı ve sonra banyoya girilmelidir. Banyoda omuzlar dahi suyun içinde bulunmalı, ağız ve burun suyun çıkan gazları derhal çekebilmek için suya pek yakın olmalıdır. Bu suretle hareket edince teneffüs yoluyla tedavi tamamlanmış olur.

 4. Kaplıcaya ilk defa gelenler mutlaka doktor kontrolünden geçmelidir. Çünkü suyun buharı, sıcaklığı ve ortamın sıcaklığı, kalp, nefes darlığı, tansiyonu olanlara, sara (epilepsi) hastalığı olanları kötü yönde etkiler. Kaplıca tedavisinden sonra mutlaka bir fizik tedavi (Fizyoterapist) uzmanının kontrolünden geçmelidir.

 5. Banyoya girmek için en uygun zaman; öğleden önce 10’00 ile öğleden sonra 15’00 dır. Çünkü bu saatlerde insan ne fazla tok, ne de fazla aç olur. Eğer kaplıcaya aç karnına girilirse ezginlik, tok karnına girilirse de şişkinlik yapar.

 6.  İlk günlerde banyoda kalma süresi 15dakikadan fazla olmamalı. Her gün bu süre 5 dakika artırılarak devam etmelidir. En fazla 45 dakika kalınmalıdır. 45 dakikadan fazla kalmak kalbe fazla yük bindirir.

 7. Banyodan sonra en az bir saat yatak istirahatı gereklidir. Gerek vücut gerekse ayaklar sıcak tutulmalıdır.

 8. Banyo kürleri sırasında yiyecek ve içeceklere de itina gösterilmelidir. Örneğin; kızartmalar, yağlı yiyecekler ve ağır tatlılardan kaçınılmalıdır. Daha çok sebzeler, süt ve mamulleri ve meyve ağırlıklı olmalıdır.

 9. Akşam ve sabah serinliğinde günde en az iki kez yarımşar saatten az olmamak kaydıyla yürüyüş yapılmalıdır. Bu şekilde günlük aktivite de sağlanmış olur.

 10. Şifalı Çamur Banyosu bulunmaktadır. Çamur banyosuna 10’30– 12’00 ile 13’30-15’00 saatleri arasında girilmesi gerekir.

B- İçme Suretiyle Tedavi:

 1. Sıcak maden suyu içmek. Evvela azdan başlayıp sabah ve akşam birer bardak içilmelidir.

 2. Sıcak su membadan alınıp hemen oracıkta içilmelidir. Ancak sabah aç karnına, akşamları yemekten evvel içilmelidir. Aç karna içemeyenler az bisküvi veya bir fincan kahveden sonra içmelidir.

C- Teneffüs Suretiyle Tedavi.

Kubbe altında birikmiş olan gazları ve radyo-aktivite; gerek banyo esnasında ve gerekse de Emanatoriyumda bulunmakla da olur. Sıcak banyoya giremeyenler için Emanatoriyumda bulunmakta etkili olur.

D- Çamur Banyosu Yaparak Tedavi:

D İ K K A T !

Kaplıca suları tesirlerini nasıl gösterir ve nasıl müessir olmaya başlar?
Hastalar ilk günde vücutlarında bir yorgunluk ve uykuya meyil duyarlar. Biraz sonra titreme, baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık hasıl olur. Bununla birlikte romatizmalar ve artiritiklerde ağrılar birden bire ziyadeleşir, şişler artar, bundan sonra iki üç gün içinde sükunet oluşur. İyilik başlar. Sıhhatin iyiliğe doğru gitmesi tedavi müddetini bitirip kaplıcadan ayrıldıktan sonra da devam eder. Çünkü Radon ve müstekkatı  ve madenler vücutta bir müddet daha kaldıklarından sıhhati iyiliğe doğru götürmeye devam eder.
Her yerde olduğu gibi Kozaklı Kaplıcalarında da netice alabilmek için 21 banyo yapılmalıdır.

Kozaklıda Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain
TurkeyRank.Com - Pagerank ServisiLinkcenneti Member of W3C 
Sites dot com
İlgili Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.